concept_logo2Skurvatten.se

Arsenikfilter

 

ns-bigArsenik är ett grundämne som finns naturligt i berg och jord. Det kan även förekomma i dricksvatten och kan då orsaka allvarliga hälsoproblem.  Läs mer>>

 

I vissa delar av världen, bl a Bangladesh och Västbengalen, är arsenik i grundvattnet ett stort problem. 

I Sverige är dock halterna i regel är mycket låga. Det finns dock några områden, där berggrunden orsakar förhöjda halter av arsenik i grundvattnet. Exempel är Västerbotten och östra Mellansverige.  Läs mer>>

 

Gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes år 2003 till 10 µg/l från tidigare 50 µg/l.

 

I vårt sortiment, finns ett system för rening av arsenik i dricksvatten. Reningsprocessen sker i ett tryckfilter med en speciell filtermassa, som tillverkas av ett företag inom Bayer-koncernen. Filtermassan används i arsenikfilter över hela världen.

 

Det finns  arsenikfilter för både hushåll, med ett flöde från 20 l/min och större filter för t ex kommunala vattenverk.

 

Offertförfrågan

Vi lämnar gärna en offert, på lämplig utrustning för behandling av arsenik.

Fyll i vårt förfrågningsunderlag, så returnerar vi en  kostnadsfri offert till er.

 

                                                        offertförfrågning

Östavall vattenverkhigh_tfb14

Vid provtagning av dricksvatten i Östavall vattenverk/Ånge kommun, upptäcktes förhöjda värden av arsenik.

Resultaten av analysen visade att dricksvattnet innehöll ca 38 mikrogram per liter och gällande gränsvärde för arsenik är 10 mikrogram per liter.

Ånge kommun installerade då vårt tryckfilter med automatisk backspolning och en fyllning där arseniken förenar sig med filtermaterialet installerades.

Filtreringen löste problemet och idag är vattnet godkänt som dricksvatten. Läs mer>>

Filtret har ett flöde på 7 m³/tim och fyllningen klarar 3 års drift. Därefter skall fyllningen bytas.

Den förbrukade fyllningen är ofarlig på grund av att arseniken är bundet till fyllningsmaterial i en stark kemisk förening som är stabil.