concept_logo2Skurvatten.se

Biltvätt - fordonstvätt

- Efterpolering av vatten, som passerat befintlig reningsanläggning

Föroreningar i vattnet från fordonstvätt, förekommer bl a i form av olja och giftiga metaller. Undersökningar har visat på höga halter av tungmetaller och mineralolja i spillvatten från fordonstvättar. Detta har även gällt anläggningar, som har haft riktigt dimensionerade oljeavskiljare.

 

Vi har specialiserat oss på att leverera vattenfilter, som efterpolerar det vatten som redan har renats i en befintlig reningsanläggning, men som ändå innehåller för höga halter av tungmetaller och oljerester. 

Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella vattnet. 

 

Vi erbjuder följande specialfilter, för efterpolering av tvättvatten:

  • Selektiv jonbytare för rening av tungmetallerna bly, kadmium, krom, nickel och zink 
  • Påstryckfilter med filterpåsar som absorberar olja- och petroleumprodukter

Selektiv jonbytare

Anläggning för rening av vissa typer av metallhaltigt tvättvatten. Denna typ av anläggning används, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning.

 

I vårt sortiment, finns två typer av selektiva jonbytare.

  • För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad. 
  • För större flöden finns standardmoduler inom intervallet: 0,5-10 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ SEL-FNS, framställs i fem standardmoduler, med fullautomatisk regeneration.

Påstryckfilteref5_2

Våra påstryckfilter erbjuder ett flexibelt system, som anpasas efter varje enskilt fall. Beroende på vatteninnhållet, renas vattnet i ett eller flera olika påstryckfilter, med olika filterpåsar.

 

Filterpåsar för oljefiltrering typ TEX

TEX-påsen är gjord av polypropylen och är invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta skumgummiliknande lager är av vävd polypropylen. Vid temperaturer på upp till 80°C tål TEX-påsen både syra, alkali och neutrala ämnen. Påsen kan inte återanvändas.

Denna typ av påse används för mer oljehaltiga vätskor. Polypropylenlagret på påsen reducerar risken för snabb tilltäppning eftersom oljan inte absorberas i filterpåsens lager.

 

Filterpåsar för oljeabsorbtion typ ABS

Filterpåsen ABS är gjord av polypropylen liksom TEX påsen, men är fodrad med ett oljeabsorberande material. Det absorberande materialet är polypropylen smält i en speciell process. Påsen tål syra, alkali och neutrala ämnen vid temperaturer upp till 80°C. Den kan inte återanvändas. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift.

 

Filterkudde för oljeabsorbtion typ ABS

ABS-kudden är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv absorbtionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C. Flöde 5 m3/h.

Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.

 

Exempel på kemikalier som kan behandlas med ABS-kudde

 

Aceton

Acrolein

Allyl Chloide

Benzene

Butul Acetate

Bytyric Acid

Cyclohexane

Ethyl Benzene

Isoprene

Methyl

Methacrylate 

Naphtalene

Styrene

Toulene

Triethyl amine

Vinyl Acetate

Xylene

 

                       img_5601

 

Specialpåse med täta sidor och öppning i botten

Denna speciella filterpåse släpper bara igenom vätska i botten. Den kan fyllas med selektiv jonbytarmassa eller aktivt kol. När fyllningen är förbrukas, öppnas locket på påstryckfiltret och fyllningen byts ut.

 

Filterpatron DMA-oil-absorptionTM

img_5534

Denna filterpatron används tillsammans med ett påstryckfilter, samt en speciell filterinsats.

Det finns många verksamhetsområden inom industrin, t ex. olje- och bensinbranschen, maskinindustri mm som har problem med oljehaltigt spillvatten. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används, behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift, se sortimentet ovan.

Med hjälp av DMA-oil-absorptionTM filtret reducerats vattnets oljeinnehåll väsentligt och kan komma ner till en koncentration under 5 ppm.

DMA Sorption är baserat på den nyutvecklade filtreringsprincipen, som används för Multiple Layer CartridgeTM (MLC) patroner.

Filtret är typgodkänt av Lloyd's Register (Certificate no.: SAS PO30092).

Läs mer>>

.