concept_logo2Skurvatten.se

NanofilterNanofilter

 

Användning

  • Reduktion av organiska ämnen, färg, sulfat, klorid, fluorid, bakterier och bekämpningsmedel.
  • Delvis avhärdning.

Se gärna vårt bildspel, som demonstrerar anläggningarnas funktion.

Starta bildspel >> 

 

Användningsområden

Exempel på typiska anvädningsområden:

  • Dricksvatten: Reduktion av sulfat, klorid och fluorid.
  • Dricksvatten: Partiell avhärdning utan användning av regenerationskemikalier.
  • Industriellt processvatten
  • Reduktion av färg och humus från ytvatten inom järn- och metallindustrin och pappersfabriker.

Fördelar

Användning av nanofiltrering är en fördel när:

  • det önskas en viss hårdhet, då en eventuell totalavsaltning gör vattnet aggressivt och medför problem medkorrossion i rörledningsnätet.
  • det önskas en speciell reduktion av oönskade ämnen och där användningen av omvänd osmosär "att skjuta över målet". Där omvänd osmos kräver högtryckspump, används det vidnanofiltrering ett lägre tryck, typisk under 7 bar, vilket ger en lägre energiförbrukning gentemot en omvänd osmosanläggning med samma flöde.

Verksamhetsområde

Nanofiltrering (NF) är en membranteknologi, som i sitt område och anläggningens konstruktion påminner om

Omvänd osmos. Ett Nanofiltreringsmembran tillbakahåller primärt divalenta joner och större molekyler. En NF-anläggning placerar sig behandlingsmässigt mellan RO och UF - se skiss.

Image0002